Literatura za fakultete

Ostali oglasi

Ivo Alfirević: Viša nauka o čvrstoći

Prodajem skriptu „Viša nauka o čvrstoći“
Autor: doc. Dr. Ivo alfirević
355 stranica
Izdanje: fakultet strojarstva i brodogradnje zagreb
Nazvati iza…

Cijena: 100 kn
09.07.2019.

Demidovič-Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike

Prodajem knjigu za fakultete Demidovič-Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, knjiga je u odličnom stanju, sve stranice su na broju. Šaljem…

Cijena: 150 kn
06.07.2019.

Knjige i skripte za prvu godinu Ekonomskog fakulteta u Rijeci

Prodajem knjige, skripte, materijale i zadatke za prvu godinu Ekonomskog fakulteta u Rijeci.
Za navedenu cijenu dobivate:
Informatika - knjiga,…

Cijena: 450 kn
03.07.2019.

Zorka đukin - kemija u strojarstvu

Prodajem knjigu „kemija u strojarstvu“
Autor: zorka đukin
599 stranica
Izdanje: naučna knjiga beograd
Nazvati iza 17 h.

Cijena: 150 kn
29.06.2019.

Vlatko Brčić, Dinamika konstrukcija

Prodajem knjigu „Dinamika konstrukcija“
Autor: dr. ing. Vlatko Brčić
363 stranice
Izdanje: Građevinska knjiga Beograd
Nazvati iza 17 h.

Cijena: 180 kn
21.06.2019.

Dinamika jednodimenzijskih strujanja fluida

Prodajem knjigu: „Dinamika jednodimenzijskih strujanja fluida“
Autor: prof. Dr. Vladan đorđević
173 stranice
Izdanje: strojarski fakultet beograd…

Cijena: 80 kn
20.06.2019.

Voronjec, Tehnološke operacije

Prodajem knjigu: „Tehnološke operacije“
Autor: dr. Ing. Dimitrije Voronjec
276 stranica
Izdanje: strojarski fakultet beograd
Nazvati iza 17 h.

Cijena: 180 kn
20.06.2019.

Voronjec, Osnove procesne kemije

Prodajem knjigu: „Osnove procesne kemije“
Autor: dr. Ing. Dimitrije Voronjec
179 stranica
Izdanje: strojarski fakultet beograd
Nazvati iza 17 h.

Cijena: 110 kn
20.06.2019.

Bošnjaković, Nauka o toplini

Prodajem komplet knjiga u 3 sveska „Nauka o toplini“
► „Nauka o toplini i dio“ (290 stranica)
► „Nauka o toplini ii dio“ (315 stranica)
► „Nauka o…

Cijena: 770 kn
20.06.2019.

Kreuh-Generatori pare

PRODAJEM KNJIGU: „GENERATORI PARE“
AUTOR: dr. ing. LADISLAV KREUH
PLATNENI UVEZ, TVRDE KORICE, 550 STRANICA
IZDANJE: ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB
NAZVATI…

Cijena: 350 kn
20.06.2019.

Pavlić, Statistička teorija i primjena

Prodajem sačuvanu knjigu: „Statistička teorija i primjena“
Autor: ivo pavlić
343 stranica
Izdanje: tehnička knjiga zagreb
Nazvati iza 17 h

Cijena: 230 kn
20.06.2019.

Šurina, Analiza i sinteza servomehanizama i procesne regulacije

Prodajem sačuvanu knjigu: „Analiza i sinteza servomehanizama i procesne regulacije“
Autor: tugomir šurina
Platneni uvez, tvrde korice, 509…

Cijena: 350 kn
20.06.2019.

Voronjec, Mehanika fluida

Prodajem knjigu: „Mehanika fluida„
Autori: dr. Konstantin voronjec, ing. Nikola obradović
335 stranica
Izdanje: građevinska knjiga beograd
Nazvati…

Cijena: 250 kn
20.06.2019.

Viktor pinter, osnove elektrotehnike u 2 sveska-novo

Prodajem knjige u 2 sveska „Osnove elektrotehnike-knjiga prva“ (309 stranica) i „osnove elektrotehnike-knjiga druga“ (251 stranica)
Autor: viktor…

Cijena: 350 kn
20.06.2019.

Bazjanac, Nauka o čvrstoći

Prodajem sačuvanu knjigu: „Nauka o čvrstoći„
Autor: prof. Dr. Davorin bazjanac
Platneni uvez, tvrde korice, 758 stranica
Izdanje: tehnička knjiga…

Cijena: 550 kn
20.06.2019.

Bazjanac, Tehnička mehanika III dio – dinamika, novo

Prodajem novu knjigu: Tehnička mehanika III dio – „dinamika „
Autor: prof. Dr. Davorin Bazjanac
Platneni uvez, tvrde korice, 536 stranica…

Cijena: 400 kn
20.06.2019.

Osnove tehničke termodinamike

Prodajem novu knjigu „Osnove tehničke termodinamike„
Autori: prof. Dr. Rajka budin, prof. Dr. Alka mihelić-bogdanić
Platneni uvez, tvrde korice, 492…

Cijena: 370 kn
20.06.2019.

Alfirević: Nauka o čvrstoći i - novo

Prodajem novu knjigu „Nauka o ćvrstoći I„
Autor: prof. Dr. Ivo Alfirević
PLATNENI UVEZ, TVRDE KORICE, 318 STRANICA
Izdanje: Tehnička knjiga Zagreb…

Cijena: 230 kn
20.06.2019.

Jecić: Mehanika II – Kinematika i Dinamika – novo

Prodajem novu knjigu iz mehanike II – „Kinematika i dinamika„
Autor: prof. Dr. Stjepan Jecić
PLATNENI UVEZ, TVRDE KORICE, 250 STRANICA
Izdanje:…

Cijena: 170 kn
20.06.2019.

Muftić: Mehanika i – Statika - Novo

Prodajem novu knjigu iz mehanike I – „Statika „
Autor: prof. Dr. Osman muftić
PLATNENI UVEZ, TVRDE KORICE, 191 STRANICA
Izdanje: tehnička knjiga…

Cijena: 90 kn
20.06.2019.
Povratak na vrh