EU Projekt


Europska Unija

Strukturni Fondovi

Kohezijski fond

Naziv projekta

Poboljšanje konkurentnosti uvođenjem IKT rješenja za optimizaciju poslovnih procesa-Oglasnik

Kratki opis projekta

Oglasnik planira provedbom projekta uvesti IKT rješenja (CRM i BI rješenje) koja će optimizirati 5 ključnih poslovnih procesa (proces prodaje, marketinga, računovodstva i financija, grafičke pripreme te proces strateškog planiranja), integrirati poslovne funkcije te doprinijeti učinkovitoj organizaciji rada kao i poboljšati interakciju s klijentima i dobavljačima, a sve s ciljem poboljšanja tržišnog položaja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta

Nova poslovna aplikacija direktno će doprinijeti povećanju konkurentnosti tvrtke jer će omogućiti svim potencijalnim poslovnim partnerima i klijentima, ali i sadašnjima detaljnu sliku o tvrtki i uslugama, a procesi unutar tvrtke će biti povezani.

 Očekivani rezultati

  • Povećana konkurentnost tvrtke na tržištu s jasno strukturiranom, ažurnom, responzivnom web stranicom
  • Povećana vidljivost tvrtke na internetu čime brže dolazi do potencijalnih kupaca
  • Optimizirani troškovi marketinga na temelju integriranih analitika, praćenja i optimizacije SEO strategija i sadržaja

Navedeni direktni učinci projekta rezultirat će povećanjem prihoda od prodaje i optimizacija poslovnih procesa, što je krajnji cilj i svrha ovog projekta.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost: 1.153.297 HRK. Iznos koji sufinancira EU: 749.643 HRK.

Razdoblje provedbe projekta

Studeni 2019. do svibanj 2021.

Financiranje

Realizacija projekta sufinancirana je sredstvima Europske unije iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Isključenje odgovornosti

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oglasnik d.o.o.

Oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0869