Uvjeti kupnje

Kupoprodaja

Oglasnik daje platformu na kojoj kupci i prodavatelji kreiraju i ulaze samostalno u međusobne daljnje dogovore. Uporaba stranica oglasnik.hr ne čini Oglasnik odgovornim za prodaju/kupnju, niti je Oglasnik dio prodajnog procesa.

 

Odgovornost

Oglasnik se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi s Oglasnikovih stranica, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje od ovih stranica. Oglasnik također nije odgovoran za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu  ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode.  Nadalje, Oglasnik ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu s Oglasnikom, niti da Oglasnik podupire takve stranice.
Oglasnik niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem ovih stranica, usluga ili sadržajem oglasa čak i u slučaju kada je obaviješten o takvim štetama od strane trećih osoba.
Korisnik internetske stranice oglasnik.hr dužan je koristiti ove stranice u skladu s ovim pravilima i uvjetima i zakonima Republike Hrvatske, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posljedice proizašle iz takvog postupanja i to kako Oglasniku tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povrijeđeno bilo kakvo njihovo pravo.
Oglasnik neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korištenjem savjeta (preuzetih s drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika) koje mogu nastati zbog netočnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.
Oglasnik u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i videosadržaja) te pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa koji su definirani prema vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima Oglasnika.  

 

Promjene uvjeta korištenja

Oglasnik zadržava sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja oglasnik.hr kao i svih servisa i podstranica koje su njegov sastavni dio bez obveze prethodne najave. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama kao i svih servisa i podstranica koje su njegov sastavni dio, i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.
Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti Oglasnikove internetske stranice.

 

Izvedeno iz "Uvijeti korištenja" koje možete pogledati ovdje.