Ovaj oglas trenutno nije aktivan!

Javna dražba - zemljište - Rijeka

BONUS NEKRETNINE d.o.o. (Prikaži sve oglase)

Lokacija  Rijeka, Primorsko-goranska

Telefon  01/5554-010, 091/255-4010

Oglas pregledan: 216 puta
Šifra oglasa: 4158376

cijena: 53.883 kn
približno: € 7.215
Moguća dostava na Vašu kućnu adresu
Osnovni podaci
Površina: 4.054,00 m²

Opširnije o oglasu

Javna dražba - zemljište - Rijeka   Utvrđuje se vrijednost nekretnina oznake 1/2 suvlasničkog dijela k.č.br. 574 — površine 3695 m2, upisane u z.k.ul. 512 k.o. Ika- Oprić, u iznosu od 1.171.500,00 kuna, 1/2 suvlasničkog dijela k.č.br. 1747 — površine 4054 m2, upisane u z.k.ul. 488 k.o. Veprinac, u iznosu od 107.500,00 kuna. Nekretnine iz točke I. ovog zaključka prodavati Ge se na 2. usmenoj javnoj dražbi. Ročište za prodaju (2. javna dražba) održati će se u zgradi Općinskog suda u Rijeci, Rijeka, Frana Kurelca 3, soba 33/ V. kat,: 12.prosinca 2019., u 12:00 h   III. — Vrijednost nekretnina iz točke I. ovog zaključka može se konačno utvrditi na ročištu za prodaju (čl. 95. st.2. Ovršnog zakona - “Narodne novine” br. 112/12 i 25/13 i 93/14 dalje OZ). Ovaj zaključak biti će obavijen na oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci (čl.3. OZ-a). Sud ovlašćujem ovrhovoditelje da o svom trošku objave ovaj zaključak u sredstvima javnog priopćavanja, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina (čl. 95. st. 5. OZ-a). Uvjeti prodaje: (č1. 98. OZ-a): Prodaju se 1/2 suvlasničkih dijelova nekretnina oznake k.č.br. 574, upisane u z.k.ul. 512 k.o. Ika-Oprić te 1/2 suvlasničkih dijelova nekretnina oznake k.¢.br.1747, upisane u z.k.ul, 488 k.o. Veprinac, u suvlasništvu ovršenima. Sadržaj izvatka iz zemljišne knjige i kopije katastarskog plana su razvidni na internetskim stranicama https://oss.uredjenazemlja.hr. Nekretnina oznake k.č.br. 574 upisana u z.k.ul. 512 k.o. Ika-Oprić, sukladno u spisu prilazećem nalazu predmetnog vještaka građevinske struke, predstavlja neuređeno zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja naselja oko 450 metara od mora. Nema pristup s lokalne ceste, nepravilnog je oblika, manje visinske razlike, obraslo niskim raslinjem. Nekretnina oznake k.č.br.1747 upisana u z.k.ul. 488 k.o. Veprinac predstavlja neuređeno zemljište, izvan građevinskog područja naselja, oko 750 metara od mora, odmaknuto od prometnice i infrastrukture, velike visinske razlike, obrasla šumom i gustim raslinjem. Utvrđene vrijednosti nekretnina iz točke VI/I ovog zaključka jesu za 1/2 suvlasničkog dijela k.č.br. 574, upisane u z.k.ul. 512 k.o. Ika-Oprić, u iznosu od 1.171.500,00 kuna, 1/2 suvlasničkog dijela k.č.br.1747, upisane u z.k.ul. 488 k.o. Veprinac, u iznosu od 107.500,00 kuna.   Nekretnine iz točke VI/1 ovog zaključka ne mogu se na 2. dražbi prodati ispod 2 utvrđene vrijednosti, odnosno nekretnina oznake 1/2 suvlasničkog dijela k.č.br. 574, upisana u z.k.ul. 512 k.o. Ika-Oprić, ne ispod iznosa od 585.750,00 kuna, 1/2 suvlasničkog dijela k.č.br.1747, upisana u z.k.ul. 488 k.o. Veprinac, ne ispod iznosa od 53.750,00 kuna (čl. 98. st.1. toč. 5. u svezi čl. 102. st. 2. OZ-a i čl. 84. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona - “Narodne novine” br. 93/14). Poreze i pristojbe u vezi s porezom dužan je platiti kupac. Kupac je obvezan položiti kupovinu u roku od 30 dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi kupovinu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećem i odrediti novu prodaju. Iz položenoga osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika izjedu kupovine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji (čl. 92. st. 1. toč. 6 i st. 2. u vezi s él. 106. OZ-a). Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nizu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovinu u roku koji će im za to biti određen (čl. 98. st.2. OZ-a) Nekretnine iz točke I. ovog zaključka biti Ge prodavane na usmenoj javnoj dražbi. Kao kupci mogu sudjelovati one pravne i fizičke osobe koje su najkasnije 10.prosinca 2019. uplatile jamčevinu 10% (deset posto) od utvrđene vrijednosti nekretnine iz točke I. ovog zaključka, odnosno za nekretninu oznake 1/2 suvlasničkog dijela k.¢.br. 574, upisanu u z.k.ul. 512 k.o. Ika-Oprić, iznos od 117.150,00 kuna, 1/2 suvlasničkog dijela k.¢.br.1747 upisane u z.k.ul. 488 k.o. Veprinac iznos od 10.750,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje na račun ovog suda broj IBAN HRO0323900011300002256, poziv na broj 1-01-61962015, model 00, s time da je kupac potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja obvezan predočiti sucu prije nego što sudac pristupi dražbi (čl. 98. st. 1. toč. 8. u svezi s čl. 99. i 103. st. 1. OZ-a). Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina odmah nakon zaključenja javne dražbe (č1. 99. st. 4 OZ-a). Pozivaju se ovrhovoditelji da na ime troškova ovrhe (radi razgledavanja nekretnina) predujme iznos od 250,00 kuna na Žiro račun suda broj: IBAN HR032390001 1300002256, poziv na broj 1-01-61962015 i dokaz o uplati dostavi u spis u roku od 8 dana od dana zaprimanja ovog zaključka. Ako ovrhovoditelji ne predujme traženi iznos u dodijeljenom roku, a niti naknadno do dana odredbenog za razgledavanje nekretnine (4. prosinca 2019.), razgledavanje istih u prisutnosti sudskog ovršitelja neće se provesti. Osobama zainteresiranim za kupnju predmetnih nekretnina iz točke I. ovog zaključka ovršenik je dužan dopustiti da iste razgledaju 4. prosinca 2019. u prisutnosti sudskog ovršitelja, pa se stoga pozivaju zainteresirane osobe, ovrhovoditelji i ovršenik da pristupe 4. prosinca 2019.. u 12:00 sati u zgradu Općinskog suda u Rijeci, Rijeka, Frana Kurelca 3, soba 28/V. kat — sudski ovršitelji, radi odlaska na predmetnu nekretninu u pratnji sudskog ovršitelja ovog suda, a ovršeniku se nalaze da omogući sudskom ovršitelju i eventualno zainteresiranim osobama da 4. prosinca 2019. nekretnine razgledaju. Kontakt broj telefona radi eventualnog dogovora oko razgledavanja nekretnina te provjere jesu li ovrhovoditelji predujmili trošak izlaska službene osoba suda je — 051 211-100.

Povratak na vrh