Ovaj oglas je istekao!

GRAČANI - ODLIČNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 808m2

Best Croatian Properties (Prikaži sve oglase)

Lokacija  Gračani, Podsljeme, Grad Zagreb (Pogledaj na karti)

Telefon  091/445-5153, 095/855-9812

Oglas pregledan: 1264 puta
Šifra oglasa: 4812835

Cijena:
114.000 €

Moguća dostava na Vašu kućnu adresu
Osnovni podaci
Vrsta zemljišta: Građevinsko
Površina: 808,00 m²
Dozvole: vlasnički list

Opširnije o oglasu

Tel.: 095/564 7500 (Tomislav)
[email protected]
 
Prodaje se odlično zemljište na mirnom predjelu grada, na području Podsljemenske zone, na Gračanima.
Radi se o građevinskom zemljištu površine 808m2.
Na zemljištu već postoji izgrađen objekt.
U neposrednoj blizini se nalazi autobusna stanica, centar grada je udaljen 10-ak min vožnje autom.
Detaljna pravila gradnje:
a) u zoni stambene i mješovite namjene:
- gradnja samostojećih građevina;- najmanja površina građevne čestice je 800 m2;- najveća izgrađenost građevne čestice je 20%;- najveći GBP je 400 m2;- najveći ki 0,5;- najmanji prirodni teren je 60% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar prostora rezerviranog za proširenje postojeće ulice;- najveća visina je dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;- najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice - veći dio u glavnoj građevini ili u izdvojenoj garaži); druge namjene prema normativima ove odluke;- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno, na strmom terenu, garaža se može graditi na rubnoj liniji rezervacije proširenja ulice, odnosno na regulacijskoj liniji ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje;- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 5,0 m, iznimno može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;- najmanja udaljenost stambene građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m;- obvezno je uređenje predvrta zelenilom;- rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;- rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina isključivo kao dovršenje postojeće tipologije, i na građevnim česticama manjim od 800 m2, uz uvjet da je najveći ki 0,5, najveća visina dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice prema lokalnim uvjetima, ali ne manje od 1,0 m; najmanje 1 PGM/1 stan uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici u garaži; u gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;- iznimno, u ulicama Krvarić, Dugane, Kosinci i Goliš, prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene građevine s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i građevine, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni.
b) u zoni javne i društvene i ugostiteljsko-turističke namjene:
- gradnja novih građevina i rekonstrukcija prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora;- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%,;- visina građevine najviše tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža potkrovlje bez nadozida;- najmanji prirodni teren je 40% građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, parkovno uređen;- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 5,0 m;- GBP i ki nisu propisani;- u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće građevine, postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren je postojeći;- Iznimno u ugostiteljsko-turističkoj namjeni izgrađenost  građevinske čestice je 40%, a visina građevine najviše tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, uz mogućnost gradnje dviju podzemnih etaža na lokaciji Gračani Dolje.
Odlična prilika za investiciju. 
 
KUPAC NE PLAĆA  AGENCIJSKU PROVIZIJU!