Građevinsko zemljište, Zagreb (Čulinec), 200 m2

Offero Nekretnine (Prikaži sve oglase)

Lokacija  Čulinec, Donja Dubrava, Grad Zagreb (Pogledaj na karti)

Telefon  01/3817-455, 091/313-2212

Oglas je aktivan od 06.07.2021.
Oglas pregledan: 482 puta
Šifra oglasa: 4421625

cijena: 367.079 kn
približno: € 49.000
Moguća dostava na Vašu kućnu adresu
Osnovni podaci
Vrsta zemljišta: Građevinsko
Površina: 200,00 m²
Detalji o zemljištu
Dozvole
  • vlasnički list

Opširnije o oglasu

Posredujemo kod prodaje građevinske parcele uz uređenu mirnu ulicu u neposrednoj blizini nogometnog igrališta.
Na zemljištu moguća gradnja ugrađenog objekta do 275 GBP
Detaljna pravila

a) u zoni stambene i mješovite namjene:

- u pravilu se zadržavaju postojeće građevne čestice; ne mogu se dijeliti postojeće građevne čestice radi oblikovanja dviju ili više građevnih čestica;

- izgrađenost građevne čestice određena je postojećom izgrađenošću okolnih građevnih čestica, ali ne može biti veća od 30% za samostojeće, 40% za poluugrađene i 50% za ugrađene građevine; u gradnji interpolacija, rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji dubina tlocrta građevine, osobito poluugrađene i ugrađene, može biti najviše do dubine susjedne građevine u dvorišnom dijelu;

- najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- u rekonstrukciji i gradnji zamjenske građevine postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- ako se rekonstrukcija planira za poluugrađene građevine ili građevine u nizu, pravilo kojim se definira najveći gabarit odnosi se na sve jedinice koje čine spomenutu cjelinu;

- najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- obvezno zadržavanje postojećeg predvrta;

- najmanje 1 PGM/1 stan, obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ove odluke;

- zadržava se kontinuirani građevni pravac postojećih građevina;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice 3,0 m; postojeća manja udaljenost može se zadržati u rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji;

- arhitektonsko oblikovanje građevine mora biti usklađeno s okolnom gradnjom, osobito kod poluugrađenih građevina i građevina u nizu;

- iznimno, za naselje Dr. Ante Starčević u Dubravi maksimalna dubina građevine iznosi 15,0 m, za naselje individualne izgradnje sjeverno od Borongajske ceste na Volovčici maksimalna dubina građevina je 12,0 m, a za područje Šćitarjevske ulice maksimalna dubina građevina je 16,0 m;

- iznimno, na prostoru Trnja u Murterskom naselju najveća visina građevine je tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža potkrovlje bez nadozida; u naselju Kanal uz ulični potez na sjevernoj strani Supilove i u Zoranićevoj ulici četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida; na preostalom dijelu Kanala četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, izgrađenost 50%, površina prirodnog terena 30%, najmanje 1 PGM/1 stan, najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m; postojeća manja udaljenost može se zadržati u rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji, ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni; obvezno zadržavanje transparetne ograde, predvrta i postojeće parcelacije u Cvjetnom naselju, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog tijela zaštite, te predvrta u Murterskom naselju; zadržava se kontinuirani građevni pravac postojećih građevina; najmanje 1 PGM/1 stan; druge namjene prema normativima ove odluke; povećanje broja stanova moguće je samo ukoliko se mogu osigurati parkirališne potrebe na vlastitoj parceli (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice; izgrađenost na građevnim česticama prvi red uz Rapsku ulicu moguća je do 40%, s tim da udaljenost uglovnih građevina od međa susjedne građevne čestice iznimno može biti i manja, ali ne manja od postojeće najmanje udaljenosti građevine na susjednoj čestici, građevni su pravci, u pravilu, postojeći;

- iznimno, za dio naselja I. hrvatske štedionice sjeverno od Krapinske ulice najveća visina je četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida, osim uz ulicu Munjarski put, gdje se omogućava pet nadzemnih etaža pri čemu je peta etaža potkrovlje bez nadozida; ostali parametri prema detaljnim pravilima;

- iznimno, za naselje I. hrvatske štedionice južno od Krapinske ulice najveća visina je tri nadzemne etaže, s tim da se izvodi kosi krov prema ulici uz zadržavanje izvorne visine sljemena; ostali parametri prema detaljnim pravilima i konzervatorskim uvjetima nadležnog tijela zaštite;

- iznimno, na prostoru Maksimira i Peščenice, sjeverno i južno od Zvonimirove, obavezno zadržavanje predvrta i postojeće parcelacije, najveća visina je četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida, iznimno može biti i viša, ali ne viša od izvedene visine četvrte etaže građevine uz koju se prislanja; najveća izgrađenost uglovnih građevnih čestica je do 60%, najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice ako se parkirališne potrebe rješavaju na parceli u potpuno ukopanoj garaži s ozelenjenim krovom, ostali parametri prema detaljnim pravilima i uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog tijela zaštite; kod nadogradnji, rekonstrukcija i gradnji novih građevina umjesto postojećih koje su visinom usklađene s prethodnim uvjetima, mogu se zadržati postojeće udaljenosti od međa;

- iznimno, neposredno uz Heinzelovu, Zvonimirovu i Oporovečku ulicu u Dubravi, četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; najveća izgrađenost uglovnih građevnih čestica je 40%, najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice ako se parkirališne potrebe rješavaju na parceli u potpuno ukopanoj garaži s ozelenjenim krovom, ostali parametri prema detaljnim pravilima; iznimno za k.č.br. 4898 k.o. Centar omogućuje se izgradnja potpuno ukopane garaže unutar čitave površine građevne čestice;

- iznimno, na prostoru Ljubljanice i uličnog poteza Baštijanove ulice, primjenjuju se urbana pravila iz članka 74. ove odluke;

- iznimno, za prostor Novog Retkovca urbana pravila se utvrđuju prema elaboratu "Novi Retkovec - propozicije za gradnju i uređenje prostora", Zagreb, siječanj 1999., što ga je izradio Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša;


Oglas krši pravila oglašavanja? Prijavite ga
Povratak na vrh