Građevinsko zemljište, Vrapče, postojeći objekt s priključcima!

HOME 2004 d.o.o. (Prikaži sve oglase)

Lokacija  Vrapče, Podsused - Vrapče, Grad Zagreb (Pogledaj na karti)

Telefon  098/986-0566

Oglas je aktivan od 07.09.2021.
Oglas pregledan: 2894 puta
Šifra oglasa: 4602910

Cijena:
250.000 €
1.883.625 kn

Moguća dostava na Vašu kućnu adresu
Osnovni podaci
Vrsta zemljišta: Građevinsko
Površina: 2.995,00 m²

Opširnije o oglasu

Prodaje se odlično građevinsko zemljište s prekrasnim otvorenim pogledom, bez ikakve mogućnosti zaklanjanja istog. Na parceli je upisana stara kuća, dijelom u sljemenskom kamenu. Moguća adaptacija ili rušenje uz plaćen velik dio budućih komunalnih doprinosa.
Nalazi se na granici građevinskog i zelenog pojasa, od čega je cca 2.000 kvadrata pravokutnik uz cestu. Odlično prometno povezano, pristojni susjedi i obilje zelenila i zahvalne zemlje kako za voćnjak i vrat tako i za prekrasno hortikulturalno uređenje. Idealno i za luksuzan dom ali i kao investicija za gradnju nekoliko vila. Preporuka!

Izvod iz GUP-a Grada Zagreba, namjena S, pravilo 2.2. čl. 69:

Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mješovite namjene:
- gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, a ugrađenih isključivo kao dovršetak postojeće tipologije gradnje;
- najmanja površina građevne čestice je 600 m2;
- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;
- najveći GBP 400 m2 za samostojeće, a 300 m2 za poluugrađene građevine;
- najveći ki 0,6;
- najmanji prirodni teren je 40% površine građevne čestice;
- najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje;
- najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (50% u glavnoj građevini ili u izdvojenoj garaži), druge namjene prema normativima;
- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno na strmom terenu garaža se može graditi na regulacijskoj liniji, uz uvjet da je najmanje jedna trećina širine parcele uz ulicu uređeni predvrt;
- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od regulacijske linije ulice najmanje 5,0 m, iznimno, može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;
- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m; - obvezno je uređenje predvrta zelenilom;
- rekonstrukcija građevina na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;
- rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija na građevnim česticama manjim od 600 m2, uz uvjet da je koeficijent iskoristivosti do 0,6, najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje, udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m, iznimno manje, ali ne manje od 1,0 m, ako je postojeća građevina poluugrađena ili ugrađena i nova građevina umjesto postojeće može biti kao postojeća, najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (50% u garaži); u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;


Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnine, kupcu se naplaćuje agencijska provizija u iznosu od 2 % od realizirane kupoprodajne cijene.


Oglas krši pravila oglašavanja? Prijavite ga