Krovišta - čuvari i ukrasi doma

Krov je točka na i u izgradnji našeg doma, onaj završni detalj koji ima dvostruku namjenu. Osim što nas štite od topline, hladnoće, oborina i vjetra, krovovi imaju i svoju estetsku funkciju te mogu uljepšati nekretninu svojim oblicima i izgledom. Oni obično predstavljaju završni dio nekretnine i sastoje se od dva dijela – krovne konstrukcije i pokrova tj. materijala kojime se prekriva konstrukcija. 

KONSTRUKCIJA KROVIŠTA

Krov može biti kosi ili ravan, simetričan ili asimetričan, klasičnog ili neobičnog oblika, a to ovisi o njegovoj konstrukciji. Prilikom gradnje nekretnine, važno je odabrati kvalitetan materijal krovne konstrukcije.

On može biti izrađen od drveta ili čelika, a važno je da osim svoje mase, mora izdržati i teret pokrovnog materijala i eventualne mase koja bi se mogla zadržati na samom pokrovu.

MATERIJALI ZA POKROV

Pokrov koji štiti od klimatskih utjecaja, jamči funkcionalnost i iskoristivost prostora ispod krova. Nekad su se krovišta prekrivala slamom, trstikom, škriljevcem, azbestcementnim pločama (salonit pločama), raznim vrstama šindre, a u današnje vrijeme više se koriste crjepovi (od raznih vrsta materijala – gline, betona, lima i sl.).

Na našem je području uobičajeno krovišta pokrivati crijepom jer osim što lijepo izgleda, vrlo je funkcionalan i štiti ostatak kuće od svih vremenskih uvjeta našeg podneblja.

Osim pokrovnog materijala, važno je odlučiti se za kvalitetnu izolaciju koja će pomoći krovu zaštititi vašu nekretninu od vanjskih utjecaja.

REKONSTRUKCIJA CIJELOG KROVA

Ponekad je krov na postojećoj nekretnini u toj mjeri dotrajao da ga nije moguće popraviti već ga je potrebno cijelog rekonstruirati. Iako je riječ o kompleksnim zahvatima, rekonstrukcija krovišta može se promatrati iz perspektive obnove, ali i stvaranja novog prostora unutar nekretnine. Ako je rekonstrukcija krovišta nužna, probajte maksimalno iskoristiti ovako opsežan zahvat u svoju korist.

Neka novo rješenje krovišta bude napravljeno tako da kreira dodatni prostor u potkrovlju kojeg ćete vi i vaša obitelj moći koristiti za određenu namjenu.

ANGAŽIRAJTE PROFESIONALCE

Ako je vaše krovište izloženo brojnim oštećenjima koje je potrebno sanirati ili mu je možda potrebna cijela rekonstrukcija, savjetujemo vam da ozbiljno shvatite sve posljedice koje bi odgađanje radova moglo imati. Prepustite ove opsežne i kompleksne radove u ruke profesionalca koji će svojim iskustvom i znanjem pomoći da vaša nekretnina bude maksimalno zaštićena tijekom vremena.

SANACIJE DIJELA KROVIŠTA

S obzirom na to da je krovište pod direktnim utjecajem vanjskih čimbenika, često je potrebno izvršiti određene intervencije – zamjene, pojačanja, zaštitni premazi i sl..
Ako ste primijetili da su radovi na vašem krovu manje zahtjevni te smatrate da biste sami mogli popraviti oštećenja, naš je savjet da prilikom popravka, ako niste u mogućnosti angažirati profesionalca ili tvrtku koja bi mogla otkloniti oštećenja, zatražite pomoć osobe koja ima iskustva s popravcima i koja će vam biti na raspolaganju prilikom radova.

Na ovaj način ćete si osigurati pomoć, ubrzati vrijeme popravka i zaštititi se od potencijalnih ozljeda.

SIGURNOST NA PRVOM MJESTU

Bilo kakvi radovi na većim visinama podrazumijevaju i neke dodatne opasnosti. Prilikom popravka ili rekonstrukcije cijelog krovišta, jako je važno na samom početku osigurati sve ljude koji će izvoditi radove. Zato za radove odaberite sunčan dan nakon sušeg razdoblja kako biste izbjegli situacije u kojima bi se netko mogao poskliznuti i ozlijediti.

Osigurajte se konopcima i vezanjem, ljestvama, gumenim potplatima te se organizirajte tako da vam je alat i sve potrebno lako dohvatljivo i dostupno.

Povratak na vrh