Kolekcionarstvo

Ostali oglasi

Slika V.Bukovac, ulje platno motiv, Djevojka s cvjećem, certifikat, 92,5x133,5, 100.000€ ZG

Slika V.Bukovac, ulje platno motiv, Djevojka s cvjećem, certifikat, 92,5x133,5, 100.000€ ZG

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Vaze kineske, 5 st., procjena kod Dorotema u Wien, 2 komad, autentično, 25.000€/komad, ZG

Vaze kineske, 5 st., procjena kod Dorotema u Wien, 2 komad, autentično, 25.000€/komad, ZG

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Tabakere srebrne, više komada, 50€/komad, ZG

Tabakere srebrne, više komada, 50€/komad, ZG

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Slika V.Bukovac, ulje platno motiv Bulonjska šuma Paris, pariška faza, certifikat, 86.5x125, 75.000€ ZG

Slika V.Bukovac, ulje platno motiv Bulonjska šuma Paris, pariška faza, certifikat, 86.5x125, 75.000€ ZG

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Slika V.Bukovac, ulje platno motiv Bulonjska šuma Paris, pariška faza, certifikat, 86.5x125, 75.000€ ZG

Slika V.Bukovac, ulje platno motiv Bulonjska šuma Paris, pariška faza, certifikat, 86.5x125, 75.000€ ZG

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Tabakere srebrne, više komada, 50€/komad, ZG

Tabakere srebrne, više komada, 50€/komad, ZG

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Vaze kineske, 5 st., procjena kod Dorotema u Wien, 2 komad, autentično, 25.000€/komad, ZG

Vaze kineske, 5 st., procjena kod Dorotema u Wien, 2 komad, autentično, 25.000€/komad, ZG

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Slika V.Bukovac, ulje platno motiv, Djevojka s cvjećem, certifikat, 92,5x133,5, 100.000€ ZG

Slika V.Bukovac, ulje platno motiv, Djevojka s cvjećem, certifikat, 92,5x133,5, 100.000€ ZG

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Novac iz doba Starog Rima, za kolekcionare, komad početno 20€

Novac iz doba Starog Rima, za kolekcionare, komad početno 20€

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Novac iz doba Stare Grčke, za kolekcionare, komad početno 20€

Novac iz doba Stare Grčke, za kolekcionare, komad početno 20€

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Poštanske marke kolekcija iz cijelog svijeta, 20€ komad

Poštanske marke kolekcija iz cijelog svijeta, 20€ komad

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Novac iz doba Stare Antike, za kolekcionare, komad početno 20€

Novac iz doba Stare Antike, za kolekcionare, komad početno 20€

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Sablje njemačke, engleske, turske, francuske, USA, 150€ komad

Sablje njemačke, engleske, turske, francuske, USA, 150€ komad

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Dvosjed + 2 fotelje, stol, komplet, Lui XIV, extra kvaliteta, 30.000€

Dvosjed + 2 fotelje, stol, komplet, Lui XIV, extra kvaliteta, 30.000€

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Komoda bidermeier, 800€

Komoda bidermeier, 800€

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Kubure (Turska, USA, Francuska, Njemačka, Engleska) 100€

Kubure (Turska, USA, Francuska, Njemačka, Engleska) 100€

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Mačevi, sablje i bodeži (Engleska, Francuska, Austrija, Turska, USA, Njemačka) 100€

Mačevi, sablje i bodeži (Engleska, Francuska, Austrija, Turska, USA, Njemačka) 100€

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Tkalački stan 200€

Tkalački stan 200€

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Glačalo staro preko 100 godina, 30€

Glačalo staro preko 100 godina, 30€

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.

Lampe petrolejske, 40€

Lampe petrolejske, 40€

Više informacija potražite u oglasu
07.12.2018.
Povratak na vrh